© 2005-2020 (v3.95)
Mondegreen Strategische Communicatie

Bagijnestraat 34, 2511 CK Den Haag

Tel. 070 250 350 7

Mondegreen is geregistreerd onder KvK 64794873 te Den Haag

BTW nummer: NL002076620B65

Bankgegevens: IBAN NL33 KNAB 0400 5005 74 t.n.v. Mondegreen Strategische Communicatie

 

BELEIDSADVIES

STRATEGISCH

Mondegreen is hét strategische communicatieadviesbureau gespecialiseerd in de culturele en creatieve sector.

Mondegreen is een full-service communicatieadviesbureau dat ondersteunt bij vraagstukken waarbinnen strategische oriëntatie en positionering, politieke lobby en beleidsbeïnvloeding, strategische communicatie en/of storytelling een doorslaggevende rol spelen. 

Onze vaardigheid ligt in de combinatie van kwantitatieve en conceptuele beleidsanalyse en de vertaling naar strategische, communicatie- of beïnvloedingscampagnes op lokaal niveau en in "Den Haag".  Onze werkwijze kenmerkt zich door een hands-on mentaliteit, volledige inzet en integrale ondersteuning. Samen met de klant werken we resultaatgericht aan het bereiken van de strategische communicatiedoelen.

Opdrachtgevers zijn instellingen binnen de culturele en creatieve sector, brancheorganisaties, belangenorganisaties, adviesorganen en overheden. Vanwege de grote verscheidenheid en meestal unieke vraagstukken stemmen wij onze dienstverlening volledig op u af en zijn wij sparringpartners, adviseurs of consultants.

Mondegreen bestaat sinds 2005, is gevestigd in Den Haag en geregistreerd onder KvK nummer 64794873. Wij zijn lid van de Nederlandse beroepsvereniging voor public affairs adviseurs (BVPA) en onderschrijven daarmee de bindende en verplichte eisen ten aanzien van integriteit voor BVPA-leden.

 

Wij leveren solide bouwstenen voor uw succesvolle strategie.

Mondegreen formuleert adviezen op basis van diepgaande sectorkennis en expertise door het uitvoeren van kwantitatieve, conceptuele en politieke analyses. Op basis daarvan ondersteunen we bij het formuleren van een strategisch stappenplan, bij het verwerven van inzicht in interne en externe belangen, bij het in kaart brengen van kansen en timing, en bij de vertaling naar én uitvoering van een strategische communicatieagenda.  Door stapsgewijs, discreet en proactief te adviseren kan uw organisatie vervolgens zelf de belangen effectief behartigen of communiceren.


We maken op regelmatige basis gebruik van transmediale en crossmediale storytelling wanneer dat effectief is bij de beïnvloeding of agendasetting.

Daarnaast ontwerpen we zo nodig ook infographics, schrijven we (en plaatsen we zo nodig voor u) aantrekkelijke persberichten en opinieartikelen, ontwikkelen we speeches, ondersteunen we bij de inrichting van subsidieaanvragen en ontwikkelen factsheets en flyers.

Om succesvol te zijn in het echte werk, namelijk het behalen van uw strategische doelen met goed gevolg, draait het uiteindelijk om de juiste start, reactiesnelheid en aanpassingsvermogen. Voor de nodige voorbereiding en handvatten voeren wij graag voor u een gedegen omgevingsanalyse uit. Daarmee brengen we het krachtenveld rondom uw organisatie, issue, beleidsvraag of strategische agenda in kaart, inclusief de posities van stakeholders. We onderzoeken de perceptie van en het draagvlak bij belanghebbenden, en toetsen de houdbaarheid en haalbaarheid van uw strategie of plan aan de maatschappelijke, politieke, bestuurlijke en juridische omgeving.
De beste manier om de voordelen van onze adviezen ten volle te kunnen uitspelen, is om er vervolgens proactief mee bezig te blijven. We brengen voor u indien gewenst alle relevante informatie uit het politieke en/of publieke debat overzichtelijk bij elkaar en bieden u handige hulpmiddelen om hierop naderhand zelf verder te borduren. Het eindresultaat is niet alleen een geslaagd project voor uw organisatie maar tevens een betere grip in de toekomst op issues en ontwikkelingen in de buitenwereld.

 

Wij werken nét even anders!

Mondegreen begrijpt welke stappen nodig zijn zodat strategieën, communicatie en beleid ook écht werken.

Inhoudelijk zijn we ijzersterk en verkiezen impact boven lawaai maken. Van complexe puzzels kraken en een verschil maken krijgen we energie.

We werken het liefst mee aan maatschappelijk relevante strategische vraagstukken binnen de culturele en creatieve sector en maken daarbij sporadisch uitstapjes naar andere beleidsvelden, zoals ruimtelijk, sociaal en economisch beleid, onderwijs, onderzoek en binnenlands bestuur.
 

Door aandachtig te luisteren naar alle betrokken partijen en alle belangen in kaart te brengen, faciliteert en structureert Mondegreen de discussie voor en tussen partijen. Bovendien dragen wij ook eigen ideeën aan. Alles vanuit de drive om zaken écht beter te maken en een verschil te maken voor onze maatschappij.

Ons bureau bestaat uit een combinatie van vaste adviseurs en een groot netwerk van creatieve organisaties en specialisten waarmee wordt samengewerkt.

We combineren jarenlange praktijkervaring in beleidsverantwoordelijke posities in de cultuur-, media- en erfgoedsector, communicatie en de overheid met diepgaande kennis van het politiek-bestuurlijke systeem op lokaal, landelijk en Europees niveau.

We bieden strategisch spelinzicht en inzicht in de dynamiek van de relevante publieke en politieke arena’s. We werken doelgericht, transparant en in nauw partnerschap met onze opdrachtgevers.

Wij zijn geworden wat we zijn dankzij het vertrouwen van onze opdrachtgevers. Wij leveren per opdrachtgever soms heel verschillende diensten en voeren verschillende taken uit. Onze visie is dat elke opdracht even belangrijk is, van klein tot groot, van standaard tot seriematig en van kort tot meerjarig.

Mondegreen hanteert leveringsvoorwaarden conform de richtlijnen van de Vereniging voor Public Relations Adviesbureaus (VPRA). Veel van ons werk is vertrouwelijk.
Op aanvraag en in overleg met onze opdrachtgevers kunnen wij referenties geven. Indien u meer informatie wenst, neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Bent u op zoek naar inspiratie, propositie of directe ondersteuning?

Heeft u belangstelling, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 070 250 350 7 of ons contactformulier.

Wij helpen u graag verder met het vertalen van uw doelen in een strategie, een subsidieaanvraag, een lobby-plan, een beïnvloedingscampagne of communicatieproduct. We kunnen u voorzien van frisse en creatieve oplossingen.

Weet u al goed wat u wilt? Dan bieden we ook directe ondersteuning en coaching via onderstaand stappenplan:

STAP 1

Gratis intake/ consultatie

Gesprek van 30 minuten via telefoon of op locatie over uw strategische uitdaging(en), de benodigde aanpak en welke communicatie-instrumenten van nut kunnen zijn. (gratis)

STAP 2

Volledige coaching sessie

2x4 uur volledige assessment van uw issue of vraag, gericht op de strategische positionering en oplossingsrichtingen, afgerond met een PDF-adviesrapport.
(EUR 975 excl.)

STAP 3

Maandelijkse check-up

1-2 uur durende check-up, eenmaal per maand, om de door uzelf op te leveren stappen en producten te laten begeleiden. U dient eerst de volledige coaching sessie doen. (EUR 175 excl. per sessie)

 

Contactformulier

U bent altijd van harte welkom voor een goed gesprek. Neemt u vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak bij u op kantoor of bij ons in Den Haag. We ontmoeten u graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 070 250 350 7 of stelt u ons uw vraag via onderstaand formulier of per e-mail.

Mijn naam is

Ik werk bij

Mijn email

Mijn telefoonnummer

Mijn vraag of opmerking