© Mondegreen Strategische Communicatie
 

Mondegreen is geregistreerd onder KvK 64794873 te Den Haag

BTW nummer: NL002076620B65

Bankgegevens: IBAN KNAB 0256 5733 36 t.n.v. Mondegreen Strategische Communicatie

 

PUBLIC AFFAIRS

POLITIEKE LOBBY &

Mondegreen is hét public affairs bureau gespecialiseerd in de sectoren Cultuur, Media en Onderzoek.

Mondegreen is een full-service public affairs en communicatiebureau dat ondersteunt bij vraagstukken waarbinnen strategische oriëntatie en positionering, politieke lobby en beleidsbeïnvloeding, strategische communicatie en/of storytelling een doorslaggevende rol spelen. 

Onze expertise ligt op het snijvlak van beleidsanalyse, strategisch stakeholdermanagement en het ontwikkelen en uitvoeren van beleidsbeïnvloedingscampagnes op lokaal niveau en in "Den Haag". 

Onze werkwijze kenmerkt zich door een hands-on mentaliteit, volledige inzet en integrale ondersteuning. Samen met de klant werken we resultaatgericht aan het bereiken van de doelen.

Onze opdrachtgevers zijn actief binnen de cultuur en mediasector, de creatieve industrie en (wetenschappelijk) onderzoek. Vanwege de grote verscheidenheid en meestal unieke vraagstukken stemmen wij onze dienstverlening volledig op u af. Voor onze opdrachtgevers zijn wij sparringpartners, adviseurs of consultants.

 

Mondegreen bestaat sinds 2005, is gevestigd in Den Haag en geregistreerd onder KvK nummer 64794873. Wij zijn lid van de Nederlandse beroepsvereniging voor public affairs adviseurs (BVPA) en onderschrijven daarmee de bindende en verplichte eisen ten aanzien van integriteit voor BVPA-leden.

 

Wij leveren solide bouwstenen voor uw succesvolle lobby.

Mondegreen helpt u bij het agenderen van een issue, het beïnvloeden van uw netwerk of het communiceren van een heldere strategische richting voor uw organisatie of project. Door stapsgewijs, discreet en proactief te adviseren kan uw organisatie steeds zelf de belangen effectief behartigen.
Onderdelen waarbij Mondegreen kan ondersteunen zijn onder meer het formuleren van uw strategische of lobbydoel en kernboodschappen, het verder aanscherpen van uw verhaal (redeneringslijn), het inzicht verwerven in interne en externe belangen, het analyseren van politieke en bestuurlijke ontwikkelingen, kansen en timing, en de vertaling naar én uitvoering van een praktisch lobbyrepertoire, inclusief een strategische communicatieagenda. 
We maken op regelmatige basis gebruik van transmediale en crossmediale storytelling wanneer dat effectief is bij de be
ïnvloeding of agendasetting. Daarnaast ontwerpen we infographics, schrijven we (en plaatsen we zo nodig voor u) aantrekkelijke persberichten en opinieartikelen, ontwikkelen we speeches, ondersteunen we bij de inrichting van subsidieaanvragen en ontwikkelen factsheets en flyers.

Om succesvol te zijn in het echte werk, namelijk het behalen van uw doelen met goed gevolg, draait het uiteindelijk om de juiste start, reactiesnelheid en aanpassingsvermogen. Voor de nodige voorbereiding en handvatten voeren wij voor u een gedegen omgevingsanalyse uit. Daarmee brengen we voor u het krachtenveld rondom uw organisatie, issue, vraag of agenda in kaart, inclusief de posities van stakeholders. We onderzoeken de perceptie van en het draagvlak bij politieke, ambtelijke en overige belanghebbenden, en toetsen de houdbaarheid en haalbaarheid van uw strategie of plan aan de maatschappelijke, politieke, bestuurlijke en juridische omgeving.
De beste manier om de voordelen van onze omgevingsanalyse ten volle te kunnen uitspelen, is om er vervolgens proactief mee bezig te blijven. Mondegreen brengt voor u gedurende een opdracht daarom alle relevante informatie uit het politieke en publieke debat overzichtelijk bij elkaar en biedt u handige hulpmiddelen om hierop naderhand zelf verder te borduren. Het eindresultaat is niet alleen een geslaagd project voor uw organisatie maar tevens een betere grip in de toekomst op issues en ontwikkelingen in de buitenwereld.

 

Wij werken nét even anders!

Mondegreen helpt al meer dan vijftien jaar met veel plezier klanten in de sectoren media, kunst en cultuur, cultureel erfgoed en (wetenschappelijk) onderzoek. Hier ligt ons hart, onze ervaring en ons professionele netwerk.

Wij luisteren goed naar de wensen en eisen van onze opdrachtgevers. Vaak gaat er een vraag schuil achter de eerste vraag. Daar ligt onze uitdaging en daar ook onderscheiden wij ons.

Wij zijn geworden wat we zijn dankzij het vertrouwen van onze opdrachtgevers. Wij leveren per opdrachtgever soms heel verschillende diensten en voeren verschillende taken uit. Onze visie is dat elke opdracht even belangrijk is, van klein tot groot, van standaard tot seriematig en van kort tot meerjarig.

Ons bureau bestaat uit een combinatie van vaste adviseurs en een groot netwerk van creatieve organisaties en specialisten waarmee wordt samengewerkt. Door slim gebruik te maken van de specifieke kwaliteiten van deze partners kan Mondegreen als geen ander maatwerk bieden voor uw dossier.

We combineren jarenlange praktijkervaring in beleidsverantwoordelijke posities in de cultuur- en mediasector, communicatie, uitgeverij en de overheid met diepgaande kennis van het politiek-bestuurlijke systeem op lokaal, landelijk en Europees niveau. We bieden strategisch spelinzicht en inzicht in de dynamiek van de relevante publieke en politieke arena’s. We werken doelgericht, transparant en in nauw partnerschap met onze opdrachtgevers.

Mondegreen hanteert leveringsvoorwaarden conform de richtlijnen van de Vereniging voor Public Relations Adviesbureaus (VPRA). Veel van ons werk is vertrouwelijk. Op aanvraag en in overleg met onze opdrachtgevers kunnen wij referenties geven. Indien u meer informatie wenst, neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Bent u op zoek naar inspiratie, propositie of directe ondersteuning?

Wij helpen u graag verder met het vertalen van uw doelen in een strategie, een subsidieaanvraag, een lobby-plan, een beïnvloedingscampagne of communicatieproduct. We kunnen u voorzien van frisse en creatieve oplossingen.
Heeft u belangstelling, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op via ons contactformulier.

Weet u al goed wat u wilt, dan bieden we ook directe ondersteuning en coaching via onderstaand stappenplan:

STAP 1

Gratis intake/ consultatie

Gesprek van 30 minuten via telefoon of op locatie over uw strategische uitdaging(en), de benodigde aanpak en welke beïnvloedingsinstrumenten van nut kunnen zijn. (gratis)

STAP 2

Volledige coaching sessie

2x4 uur volledige assessment van uw issue of vraag, gericht op de strategische positionering en oplossingsrichtingen, afgerond met een PDF-adviesrapport.
(EUR 975 excl.)

STAP 3

Maandelijkse check-up

1-2 uur durende check-up, eenmaal per maand, om de door uzelf op te leveren stappen en producten te laten begeleiden. U dient eerst de volledige coaching sessie doen. (EUR 175 excl. per sessie)

 

Contactformulier

U bent altijd van harte welkom voor een goed gesprek. Neemt u vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak bij u op kantoor of bij ons in Den Haag. We ontmoeten u graag. Stelt u ons uw vraag via onderstaand formulier of stuur een bericht via whatsapp of e-mail.

Mijn naam is

Ik werk bij

Mijn email

Mijn telefoonnummer

Mijn vraag of opmerking